Att studera på Yrkehögskola

Vägen till ett kul jobb
Yrkeshögskola är en utbildningsform för dig som vill skaffa dig ett yrke. Eller för dig som vill byta yrke. Och för dig som vill fördjupa dig i ett yrke du kanske redan har provat på.

Behörighet
Yrkeshögskoleutbildningarna är en eftergymnasial utbildningsform. Det innebär att du behöver ha behörighet från gymnasiet för att söka. Du söker direkt hos varje utbildningsanordnare och det spelar ingen roll var du bor, du kan söka vilken utbildning/ort du vill.
När du klickar på utbildning/yrke ser du vilken behörighet som gäller för just den utbildningen/yrket.

Med jobb i fokus
Yrkeshögskoleutbildningarna har starka kopplingar till näringslivet. Det innebär att de utbildningar som erbjuds ska svara mot ett verkligt behov av arbetskraft ute i arbetslivet. De är ofta något kortare än en högskole-/universitetsutbildning och de innehåller mycket praktik. Syftet med utbildingarna är att de ska leda till jobb. När du klickar på utbildning/yrke ser du vilken typ av jobb och arbetsmarknad utbildingen förbereder för.

Utbildningsformen regleras av Yrkesskolemyndigheten som vart annat år utvärderar och tar beslut om vilka utbildningar som ska bedrivas. Om  Yrkesskolemyndigheten bedömer att en utbildning inte har en god arbetsmarknad ger man inte tillstånd till den utbildningen. Utbildningarna finns i både kommunal och privat regi.
 
När du studerar på en yrkeshögskoleutbildning har du rätt till studiemedel från CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 
Examen
Yrkesskoleutbildning på ett år heltid (minst 200 poäng) leder till yrkeshögskoleexamen. Läser du två år på heltid (minst 400 poäng) får du en kvalificerad yrkeshögskoleexamen. En del utbildningar avslutas inte med examen, för dessa utfärdas ett utbildningsbevis. Observera att YH-poäng inte är samma sak som högskolepoäng (hp). Ett års heltidsstudier på högskolan motsvarar 60 hp.

 
Att studera på yrkeshögskola
Eftersom utbildningen har ett så tydligt fokus mot ett yrke har de flesta lärare stor erfarenhet av de yrken de undervisar i. Du lär dig genom uppgifter hämtade från "verkligheten" och en hel del av studietiden genomförs ute på arbetsplatser. För dig som studerande betyder det att du lär dig för yrket, inte för skolan. Du studerar tillsammans med andra vuxna som liksom du är intresserad av just det yrket, så förutom en konkret yrkeshögskoleutbildning finns alla möjligheter till nya vänner.

Senast ändrad: 2018-04-23 Uppdaterad av: Åsa Johansson

Yrkesutbildning Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund yvonne.samuelsson@fyrbodal.se