Yrkesvux

Första steget mot ett kul jobb
Yrkesvux är en utbildningsform för dig som inte har gått gymnasiet, eller som har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras. Det speciella med Yrkesvux, jämfört med "vanlig" gymnasieutbildning för vuxna, är att yrkesvux ha en tydlig inriktning mot ett speciellt yrke. Yrkesvux är alltså en yrkesförberedande utbildning för vuxna på gymnasienivå. Utbildningen innehåller en hel del praktik ute på olika arbetsplatser.

Senast ändrad: 2018-11-08 Uppdaterad av: Åsa Johansson

Yrkesutbildning Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbund yvonne.samuelsson@fyrbodal.se